Not logged in

Indeksering af navne

 
Se video demonstation på hvordan man indekserer.
 
Projektet har til formål at få så mange hovednavne indekseret som muligt, så det vil være muligt at finde dem via søgesiden.
Der er få regler vedrørende indeksering som skal overholdes, og det er bl.a., at du altid indekserer hele siden i rækkefølge og du starter med den første øverst på opslaget. Feltet "Ny indtastning" bruges ikke til indeksering, men er kun til brug ved fuldtastning.
Felterne er åbne og klar til indeksering, når du står på det originale opslag som du vil indeksere, og du er logget ind som medlem. Inden du starter med at indeksere, skal du lige tjekke om opslagstypen som findes i nederste venstre hjørne er indsat, ellers klikkes på feltet og vælg det relevante.  Herefter klikkes på ”Gem” og du er klar til at indeksere.

 

Vedr. fødte børn:

 • Når du har åbnet den side du vil indeksere, er du klar til at starte og du starter med den første øverst på opslaget.
 • Alle fødte børns navne på siden skal tastet i rækkefølge og du starter med den første øverst på opslaget.
 • I første rubrik indtastes begivenhedsdato = barnets fødselsdato.
 • I næste rubrik tastes hovednavnet = barnets navn. Der skal ikke tastes noget i den sidste rubrik.
 • Ved dødfødte børn samt udøbte børn tastes: Dødfødt Dreng eller Pige eller Udøbt Dreng eller pige samt faderens efternavn. Er der ikke angivet en fader, tastes moderens efternavn, det vil gøre det nemmere at søge på.
 • Står der ikke om det er pige eller dreng, tastes Barn, f.eks. Udøbt Barn Jensen
 • Er der kun anført barnets fornavn og forældrene ikke er gift, tastes begge forældres efternavne ind.
 • Er der navneændring på en person, tastes alle navne ind, også overstregede navne. Se afsnittet om navneændringer længere nede.
 • Når alle hovednavne på siden er indekseret, klikkes på ”Gem navne” og der sættes herefter hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.
 

Vedr. konfirmerede:

 • AIle konfirmerede børns navne på siden skal tastet i rækkefølge og du starter med den første øverst på opslaget.
 • I første rubrik indtastes begivenhedsdato = konfirmationsdatoen.
 • I næste rubrik tastes hovednavnet = barnets navn.
 • I sidste rubrik, tastes barnets fødselsdato eller alder (nogle gange står der alder, andre gange fødselsdato).
 • Fødselsdatoen tastes med 8 cifre ddmmåååå og systemet udregner selv alderen automatisk.
 • Er der navneændring på en person, tastes alle navne ind, også overstregede navne. Se afsnittet om navneændringer længere nede.
 • Når alle hovednavne på siden er indekseret, klikkes på ”Gem navne” og der sættes herefter hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.
 

Vedr. vielser:

 • Alle hovednavne (brudgom og brud) på siden skal tastes i rækkefølge og du starter med den første øverst på opslaget.
 • I første rubrik indtastes begivenhedsdatoen = vielsesdato.
 • I næste rubrik Bruddommens navn.
 • I sidste rubrik hans fødselsdag eller alder.
 • Fødselsdatoen tastes med 8 cifre ddmmåååå.
 • Det samme gentages for Bruden.
 • Når alle hovednavne på siden er indekseret, klikkes på ”Gem navne” og der sættes herefter hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.
 

Vedr. døde:

 • Alle hovednavne (afdødes navn) på siden skal tastes i rækkefølge og du starter med den første øverst på opslaget.
 • I første rubrik indtastes begivenhedsdatoen = dødsdatoen.
 • I næste rubrik indtastes den dødes navn.
 • I sidste rubrik indtastes den dødes alder eller fødselsdato.
 • Fødselsdatoen tastes med 8 cifre ddmmåååå og systemet udregner selv alderen automatisk.
 • Ved dødfødte børn samt udøbte børn tastes: Dødfødt Dreng eller Pige eller Udøbt Dreng eller pige samt faderens efternavn. Er der ikke angivet en fader, tastes moderens efternavn, det vil gøre det nemmere at søge.
 • Står der f. for født, skal der altid skrives født helt ud, også selv om der står f.
 • Når alle hovednavne på siden er indekseret, klikkes på ”Gem navne” og der sættes herefter hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.
 

Vedr. navneændringer:

Navneændringer ved indeksering, skal der indtastes både det gamle og det nye navn.

 • F.eks. Lene Kirsten Larsen ændrer sit fornavn til Kirsten Larsen Her tastes: Kirsten Lene Larsen. Det nye fornavn skal altid skrives først.
 • Eks. Hanne Åse Karin Jensen ændrer både sit fornavn og efternavn til Åse Karin Hansen. Her tastes: Åse Karin Hanne Jensen Hansen.
 • F.eks. Hans Peter Nielsen ændrer sit efternavn til Jensen og senere til Hansen. Her tastes: Hans Peter Nielsen Jensen Hansen. Det nyeste efternavn skrives altid til sidst. 
 • Nu er alle navne på en person gjort søgbare. 
 • Evt. kaldenavne skal ikke tastes. Står der f.eks. Hans Nielsen kaldet Hurtigløber, skal der kun tastes Hans Nielsen.
 

Vedr. tilgangslister/afgangslister.

 • I første rubrik indtastes begivenhedsdatoen = tilgang eller afgang.
 • I næste rubrik tastes hovednavnet på personen og du starter med den første øverst på opslaget.
 • I sidste rubrik tastes alderen på personen.
 • Når alle hovednavne på siden er indekseret i rækkefølge startende med den øverste på opslaget, klikkes på ”Gem navne” og der sættes herefter hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.

Tydning: Når du indekserer kan der være noget du ikke kan tyde. Så spørg i Gruppen Forum, og er der ingen der kan tyde i gruppen, så sæt 2 spørgsmålstegn ??

Rettelser: Opdager du en fejl i det du har indtastet, efter at du har sat hak i Indtastning komplet og klikket på Gem, skal siden låses op, for at du kan rette. Fjern hak i Indtastning komplet og klik på Gem. Herefter trykkes på F5 og siden er nu åben, så du kan rette. Når du er færdig med rettelser, husk at klikke på ”Gem navne” sæt hak i ”Indtastning komplet” og klik til sidst på ”Gem” knappen.

Fejlmelding: Har du fået en fejlmelding betyder det, at der er en fejl i det du har indtastet, som skal rettes. Du kan se fejlmeldingen ved, at der i øverste højre hjørne står ”du har en fejlmelding” som blinker. Tryk på denne tekst, og du kommer ind på dokumentet, som du skal rette i. Når du har rettet fejlen, klikker du på Gem navne. Herefter går du ned i venstre hjørne og i rubrikken ”Fejlmelding”, fjerner du den tekst der står. Er der en tekst i rubrikken ”Noter”, fjerner du også teksten der. Herefter sættes der hak i ”indtastning komplet”og klik til sidst på ”Gem” knappen.  Det er vigtigt, at du løbende retter dine fejl.

Begivenhedsdatoen skal indtastes med dato, måned og årstal. Er der ikke nogen dag eller måned angivet, tastes kun årstallet i de gamle kirkebøger. Hvis man ikke kan se årstallet på det originale dokument, i de meget gamle kirkebøger, så indtast det år som forekommer naturligt, eller måske årstal fra forrige eller næste opslag. Man kan altid spørge i Gruppen Forum, hvis der er noget man er i tvivl om.
 
Opslagstype: I de gamle kirkebøger er opslagstypen ikke udfyldt på forhånd. Inden man starter med at indeksere, skal opslagstypen som findes i nederste venstre hjørne indsættes. Klik på feltet og vælg det relevante. Herefter klikkes på ”Gem” og du er klar til at indeksere. 

Når man har færdigindekseret en kirkebog skal man ikke foretage sig mere. Det er kun ved fuldtastninger (hvor alle navne er indtastet) i en kirkebog, at kirkebogen skal færdigmeldes.

 

 

 

 

Indeksering Indeksering